Home Page

Glossario: Italiano - Inglese - Polacco

 

ITALIANO INGLESE POLACCO
A A A
APERTORE OPENER OTWIERAJĄCY
APERTURA OPEN BID OTWARCIE
ASKING ASKING WYWIADOWCZE

ASSO

ACE

AS

APRIRE, APERTURA OPEN OTWIERAĆ
ASKING ASKING BID WYWIADOWNCJE
ASTUCCIO BOARD ROZDANIE
ATTACCANTE LEADING WYCHODZENIE
ATTACCO LEAD WIST, WYJŚCIE
BRIDGE BRIDGE BRYDŹ
BRIDGE RAMA BRIDGERAMA BRYDŹRAMA
BRISCOLA TRUMP ATU

CAMPIONATO

CHAMPIONSHIP MISTRZOSTWA

CARTA

CARD KARTA

CARTA GIOCATA

PLAYED CARD KARTA ZAGRANA
CARTINA SLOW CARD SPOT CARDBLOTKA

CINQUE

FIVE

PIĘĆ

COMPRESSIONE SQUEEZE PRZYMUS
CONVENZIONE CONVENTION CONVENCJA
COPPIA PAIR PARA
CUE BID CUE BID UCIECZKA

CUORI

HEART

KIER

D Q D

DAMA

QUEEN

DAMA

DICHIARAZIONE, LICITA BID OFERTA, LICYTACJA
DIECI TEN DZIESIEĆ
DISPARI ODD NIEPARZYSTY

DISTRIBUZIONE

PATTERN ROZKŁAD, SKŁAD

DUE

TWO

DWA

DUPLICATO DUPLICATE DUPLIKAT
ELIMINAZIONE STRIPPING ELIMINACJA

EST

EAST

WSCHÓD

F J W

FANTE

JACK

WALET

FERMO STOPPER ZATRZYMANIE

FIORI

CLUB

TREFL

FIORI PREPARATORIO PREPARED CLUB TREFL PRZYGOTWAWCZY

FORCHETTA

TENACE WIDŁY, NOŹYCE
GIOCATORE PLAYER GRAĆ
GIOCO PLAY GRACZ
GIOCO DI SICUREZZA SAFETY PLAY BEZPIECZNA ROZGRYWKA
INVITO TRIAL BID INWIT DO KOŃCÓWKI
LICITA BID LICYTACJĘ
LISCIO DUCK PRZEPUŚCIĆ
MANO DEAL, HAND RĘKĄ, ROZDANIE, KARTA
MANO BIANCA YARBOUROUGH MIZERIA
MINACCIA MENACE GROŹBA

NON VULNERABILE

NON VULNERABLE PRZED PARTJĄ

NORD

NORTH

PÓŁNOC

OVEST

WEST

ZACHÓD

PICCHE

SPADE

PIK

PRESA TRICK LEWA
PRESA IN PIU' OVERTRICK NADRÓBKA
QUADRI DIAMOND KARO

QUATTRO

FOUR

CZTERY

R K K

RE

KING

KROL

RIALZO RAISE PODNIESIENIE
SCARTO DISCARD ZRZUTKI
RIAPERTURA RE-OPEN WZNOWIĆ LICYTACJĘ
SALTO JUMP SKOK
SCARTO DISCARD ZRZUTKI

SEI

SIX

SZEŚĆ

SETTE

SEVEN

SIEDEM

SENZA ATOUT

NO TRUMP

BEZ ATU

SINGOLO SINGLETON SINGLA

SLAM

SLAM SZLEM

SLAM (tentaivo di)

SLAM TRY PRÓBA SZLEMIKOWA
SORPASSO FINESSE IMPAS, IMPASOWAĆ
SORPASSO DOPPIO DOUBLE FINESSE PODWÓJNY IMPAS
SORPASSO INDIRETTO EXPASSE EKSPAS
SORPASSO PROFONDO DEEP FINESSE GŁĘBOKI IMPAS
SQUADRA TEAM DRUŹYNY

SUD

SOUTH

POŁUDNIE

SVENTOLA SWING OBRÓT

TRE

THREE

TRZY

UNO

ONE

JEDEN

VULNERABILE

VULNERABLE PO PARTIJ

 

  Indice / Index / Spis Tresci